Általános adatvédelmi tájékoztató (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-133549/2017.)

 

 

 • Az adatkezelő, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a Hachette Fascicoli S.r.l. (székhely:  via Melchiorre Gioia 61, 20124 Milánó, Olaszország; nyilvántartási száma: 12624860156; e-mail: marvel@suvet.hu; telefonszám: 06-1-3586633; postai cím: 1660 Budapest, Pf. 307) mint adatkezelő, az Ön által a weboldalon és egyéb más módon megadott személyes adatait (nevét, lakcímét, születési nevét, anyja nevét, nemére vonatkozó tájékoztatást, bankszámla adatait, egyéb elérhetőségeit, így fax számát, telefonszámát, postacímét) az Ön megrendelésének gyors és pontos teljesítése céljából kívánja kezelni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által a társaság weboldalán megadott személyes adatok tekintetében a társaság ún. profilalkotó sütiket használ, amelyek tekintetében az Ön személyes adatai kapcsán profilalkotást végezhet. A profilalkotó sütikkel kapcsolatban részletes tájékoztatás weboldalunkon érhető el.

 • Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Az adatkezelés az Ön által a jelen tájékoztató alapján adott önkéntes hozzájárulása alapján, a megrendelésével létrehozott előfizetés lejártáig, illetőleg az abból felmerülő esetleges elszámolási jogviszony megszűnéséig, így különösen az Önnel kötött szerződés alapján fennálló és lejárt követelések érvényesítéséig, megtérüléséig történik.

 • Az adatkezelés címzettjei

Társaságunk az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja személyes adatait:

 • Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.; cégjegyzékszám: 01 09 712849; e-mail cím: suvet@suvet.hu);
 • United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.; cégjegyzékszám: 05-09-018137);

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk az Ön hozzájárulása alapján a fent megjelölt célból személyes adatait a fentiekben megjelölt adatfeldolgozói részére továbbíthatja.


Kifejezetten tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben Ön a megrendelése alapján fennálló és lejárt tartozását nem rendezi, az adatkezelő jogosult követeléskezelő céget, illetve ügyvédi irodát megbízni a követelés érvényesítése, behajtása érdekében és ennek keretében a követelés behajtásához nélkülözhetetlen személyes adatokat részükre továbbítani. A jelen általános adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul személyes adatainak továbbításához követeléskezelési célra, különösen a Credit Controll Követeléskezelő és és Információszolgáltató Kft. (székhely: H-1138 Budapest, Váci út 110.; cégjegyzékszám: 01 09 562111) részére.

 • Az Önt megillető jogok

Biztosítjuk, hogy Ön a fenti elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférhet a társaságunk részére megadott személyes adataihoz, azok helyesbítését, törlését vagy adatkezelés korlátozását kérheti, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, így jogosult arra, hogy adathordozhatósághoz való jogával élhessen.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 (1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu).

Marketing adatvédelmi tájékoztató

 • Az adatkezelő, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk, a Hachette Fascicoli S.r.l. (székhely: via Melchiorre Gioia 61, 20124 Milánó, Olaszország; nyilvántartási száma: 12624860156; e-mail cím: marvel@suvet.hu; telefonszám: 06-1-3586633; postai cím: 1660 Budapest, Pf. 307) mint adatkezelő az Ön által a weboldalon és egyéb más módon megadott személyes adatait (nevét, lakcímét, születési nevét, anyja nevét, nemére vonatkozó tájékoztatást, egyéb elérhetőségeit, így fax számát, telefonszámát, postacímét) abból a célból kívánja kezelni, hogy Ön részére elektronikus vagy egyéb úton marketing célú megkereséseket küldjön.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által a társaság weboldalán megadott személyes adatok tekintetében a társaság ún. profilalkotó sütiket használ, amelyek tekintetében az Ön személyes adatai kapcsán profilalkotást végezhet. A profilalkotó sütikkel kapcsolatban részletes tájékoztatás weboldalunkon érhető el.

 • Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Az adatkezelés az Ön által, a jelen tájékoztató alapján adott hozzájárulása alapján, kizárólag a fenti cél eléréséhez szükséges időtartamban, hozzájárulása visszavonásáig történik.

 • Az adatkezelés címzettjei

Társaságunk az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja személyes adatait:

 • Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.; cégjegyzékszám: 01 09 712849; e-mail cím: suvet@suvet.hu);
 • United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.; cégjegyzékszám: 05-09-018137);
 • Az Önt megillető jogok

Biztosítjuk, hogy Ön a fenti elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférhet a társaságunk részére megadott személyes adataihoz, azok helyesbítését, törlését vagy adatkezelés korlátozását kérheti, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, így élhessen adathordozhatósághoz való jogával.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása csak a marketing célú adatkezelésre korlátozódik.

Tájékoztatjuk, hogy panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 (1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu).

Marketing adatvédelmi tájékoztató

 • Az adatkezelő, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk, a Hachette Fascicoli S.r.l. (székhely: via Melchiorre Gioia 61, 20124 Milánó, Olaszország; nyilvántartási száma: 12624860156; e-mail cím: marvel@suvet.hu; telefonszám: [06-1-3586633]; postai cím: 1660 Budapest, Pf. 307) mint adatkezelő az Ön által a weboldalon és egyéb más módon megadott személyes adatait (nevét, lakcímét, születési nevét, anyja nevét, nemére vonatkozó tájékoztatást, egyéb elérhetőségeit, így fax számát, telefonszámát, postacímét) abból a célból kívánja kezelni, hogy azokat partnerei részére továbbítsa annak érdekében, hogy ezen partnerek elektronikus, illetve egyéb úton történő marketing célú megkereséseket küldjenek az Ön számára.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által a társaság weboldalán megadott személyes adatok tekintetében a társaság ún. profilalkotó sütiket használ, amelyek tekintetében az Ön személyes adatai kapcsán profilalkotást végezhet. A profilalkotó sütikkel kapcsolatban részletes tájékoztatás weboldalunkon érhető el.

 • Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Az adatkezelés az Ön által, a jelen tájékoztató alapján adott hozzájárulása alapján, kizárólag a fenti cél eléréséhez szükséges időtartamban, hozzájárulása visszavonásáig történik.

 • Az adatkezelés címzettjei

Társaságunk az adatkezelés során most még nem ismert partnerek részére továbbítja személyes adatait marketing célú megkeresések küldése céljából. Az adatátadás előtt ezért a konkrét partnerek megnevezésével tájékoztató levelet küldünk majd Önnek, s természetesen lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön a most megadott hozzájárulását visszavonja.

 • Az Önt megillető jogok

Biztosítjuk, hogy Ön a fenti elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférhet a társaságunk részére megadott személyes adataihoz, azok helyesbítését, törlését vagy adatkezelés korlátozását kérheti, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, így élhessen adathordozhatósághoz való jogával.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 (1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu).